Principy akupunktury

01.10.2018

Dle tradiční čínské medicíny vitální energie Qi cirkuluje v těle v drahách nazývaných meridiány. Tyto meridiány jsou spojeny s vnitřními orgány a odráží jejich fyziologický a patologický stav. Akupunkturní body se nacházejí v průběhu těchto meridiánů a my je jejich stimulací můžeme ovlivňovat.

Akupunkturou se rozumí napichování tenkých jehel do akupunkturních bodů. Kromě jehel můžeme body stimulovat i jinými způsoby:

  • elektroakupunktura - elektrická stimulace jehel k zesílení účinku
  • moxa - zapalováním tyčinek z pelyňku se body prohřívají
  • aquakupunktura - injekce např. vit. B12 nebo homeopatik do bodů
  • hemoakupunktura -injekce vlastní krve do bodů se používá při autoimunních poruchách
  • aplikací kousků zlata do bodů dochází k trvalé stimulaci daného bodu a využívá se zejména u chronických stavů pohybového aparátu jako jsou artrózy
  • stimulace bodů pomocí laseru je vhodné u pacientů, kteří nemají rádi jehly


Dříve se nevědělo, co jsou akupunkturní body. Dnes díky moderním diagnostickým metodám dokážeme na spoustu otázek odpovědět. Výzkumníci provedli histologické řezy z jednotlivých akupunkturních bodů a zjistili, že se zde nachází akumulace volných nervových zakončení, krevních cév, lymfatických cév a žírných buněk. Při napíchnutí kůže jehla pronikne do těchto struktur a tím dochází ke stimulaci nervového systému. Účinek se projeví jak v daném místě (lokální), tak na celém organismu (celkový).

Lokální efekt akupunktury

Při zapíchnutí jehly dojde k porušení stěny cév a tím se v těle aktivuje kaskáda zánětlivé reakce. Dalo by se říci, jako když se píchnete o trn. Tělo dostalo informaci, že byla narušena celistvost cév a zahájí jejich opravu. Do místa poškození míří buňky, které pomáhájí tělu se uzdravit. Zvyšuje se průtok krve do dané oblasti, která s sebou nese kyslík a výživu pro buňky. Tímto se urychluje hojení v dané oblasti. Lokálního efektu můžeme využít u např.: špatně se hojících ran, k urychlení hojení po operaci, u onemocněních kostí a kloubů jako jsou artrózy, výhřezy meziobratlových plotének nebo k léčbě bolesti.

Celkový efekt akupunktury:

Zapíchnutím jehly se stimulují nervová zakončení. Jejich podrážděním se vysílají impulsy do mozku a ten následně vysílá příkazy zpátky do svalů a orgánů. Každý bod má jiný účinek na tělo, proto je možností celkových účinků akupunktury velké množství. Některé body organismus uvolňují, jiné aktivují.

V dnešní době známe spoustu účinků akupunktury díky nejnovějším metodám. Např.: díky funkční magnetické rezonanci můžeme studovat, jak stimulace bodů ovlivňuje určité oblasti v mozku (1). Další studie, která se zabývala účinkem elektroakupunktury bodů LI4, LI11 a GV14, GV20 prováděné na laboratorních krysách a lidech zjistila, že při ošetření dochází ke spojení určitých mozkových center, jež má za následek aktivaci a uvolňování mesenchymálních kmenových buněk do krevního řečiště(2). Mesenchymální kmenová buňka (MSC) je schopná se měnit na široké spektrum buněčných typů, jako je např.: buňku chrupavky, kostní buňku, buňku srdečního svalu, nervovou buňku atd. Terapie kmenovými buňkami se již v regenerativní medicíně používá, akupunktura může být použita jako nízko-nákladová a nízko-riziková metoda terapie MSC.

Celkový efekt uplatníme hlavně u chronických stavů, kde potřebujeme podpořit určitý orgán a obnovit v těle rovnováhu. Akupunktura tak bude přínosem např.: u pacientů s chronickým selháním ledvin, u koček s respiračními problémy, při podpoře imunodeficitních stavů, u nespecifických zánětech trávícího traktu a mnoha dalších.